Official

“Official” kelimesi İngilizce menşeli bir lafız olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “misyon” veya “iş” mazmunına gelir. Kelimenin […]

Read more